Wood Tube (ägarandel 29%)

Pappersbaserade reglar
Innovationsföretaget Wood Tube har utvecklat en patenterad pappersregel för tillverkning av innerväggar och möbelstommar. Reglarna tillverkas av pappersråvara och blir ett alternativ till reglar av stål eller trä. Produkten möjliggör att bygga mer klimatsmart, reducerar byggkostnader och förbättrar snickarnas arbetsmiljö. Efter en tid av produktutveckling, certifiering och säkerställande av patentskydd är bolaget nu redo för en mer kommersiell fas.

Bergs roll i Wood Tube
I denna fas säkerställer Bergs finansieringen av en produktionsanläggning för industriell framställning av reglar. Bergs erhåller en ägarandel på 25 procent i Wood Tube och kommer aktivt verka för att utveckla bolaget tillsammans med övriga ägare och medarbetare. Bergs investering uppgår till ca 8,5 Mkr. Engagemanget ligger helt i linje med Bergs ambitioner att utveckla och förädla hållbara produkter av skogsråvara.

Läs mer om Wood Tube.